20.03.2020 | Lausunnot, Uutiset

Lausuimme sivistysvaliokunnalle valmiuslain asetuksesta liittyen koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

Asetuksella annetaan varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille mahdollisuus määräaikaisesti poiketa toiminnan järjestämistä koskevista eräistä säännöksistä. Asetuksen voimassaoloaikana kaikissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opetus ja ohjaus järjestetään lähiopetuksen sijaan mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen (7 ja 8 §). Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla ei ole asetuksen voimassaoloaikana velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot tavoitteellisessa suorittamisajassa.

SAMOK toivoi lausunnossaan selkeämpää kantaa miten epidemian takia opintotuen enimmäisaikoja voidaan pidentää. SAMOK painotti, ettei opiskelijan muutoinkin niukkaa toimeentuloa saa vaarantaa epidemiatilanteen takia ja muistutti siitä, että epidemian takia suurin osa opiskelijoiden opintojen ohella tekemistä töistä on keskeytyksissä tai tulee keskeytymään ja toimeentulo on pääasiassa opintotuen varassa. SAMOK kiinnitti huomiota siihen, että nykylainsäädäntö ei anna mahdollisuutta käsillä olevan epidemiatilanteen toimeenpiteiden takia joustaa opiskeluajoissa, vaan tilanne vaatii lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Lisäksi SAMOK peräänkuulutti selkeyttä opiskelijaruokaloiden aukiolomahdollisuuteen,  etäopintojen vaatimiin resursseihin ja esitti huolen tilanteen mahdollisista vaikutuksista ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Koko lausunto on luettavissa täältä.