06.05.2019 | SAMOK viestii, Tiedotteet

Opiskelijaliikkeen kärjet eurovaaleihin julki: nyt on koulutuksen, liikkuvuuden ja osallisuuden aika!

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat julkaisseet yhteiset vaalikärkensä toukokuussa käytäviin eurovaaleihin. Kärjet ovat koulutus, liikkuvuus ja osallisuus.  

“Meidän sukupolvemme on kasvanut Euroopassa, jossa vapaa liikkuvuus on itsestäänselvyys ja jossa koulutusta arvostetaan tasa-arvon takaajana. Näin tulee olla jatkossakin, joten EU:n on panostettava kestävästi ja kauaskantoisesti koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan. Lisäksi, kuten kaikilla politiikan tasoilla, Euroopan unionin sitouduttava kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Iiris Hynönen. “Nuorten aikuisten äänestysaktiivisuus on Suomessa huolestuttavalla tolalla. Isossa-Britanniassa Brexit-äänestys osoitti mitä käytännössä tapahtuu, kun vanhemmat ikäluokat päättävät äänellään nuorten tulevaisuudesta. Nyt on tekojen aika – käyttäkää ääntänne eurovaaleissa!” huomauttaa SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen.

Ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä keskiviikkona 15.5. Helsingissä Apollo Live Clubilla järjestetään SAMOKin ja SYL:n yhteinen EU-seminaari, jossa pureudutaan syvemmin Euroopan unioniin ja EU-vaikuttamiseen. Seminaari on suunnattu opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien edustajille. Seminaarin lopuksi on vuorossa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien järjestämä vaalipaneeli eduskuntapuolueiden eurovaaliehdokkaille, joka on avoin kaikille. Paneelia voi seurata myös etänä SAMOKin Facebook-sivujen kautta.

KOULUTUS – Koulutuksella on itseisarvo

Koulutuksella on itseisarvo sivistyksen ja demokratian toimivuuden takaajana. Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulee olla johdonmukaista EU:n päätöksenteossa. Koulutusta tulee tarkastella kokonaisuutena ja ammatillinen koulutus tulee siirtää pois työllisyyskomissaarin salkusta takaisin koulutuskomissaarille. Euroopan parlamentin koulutus- ja kulttuurivaliokunta on avainasemassa EU-tason koulutuspolitiikan linjauksissa, joten kannustamme ainakin yhden tulevan suomalaisen europarlamentaarikon hakevan valiokunnan jäsenyyttä.

LIIKKUVUUS – Rahoitusta laadukkaalle ja saavutettavalle korkeakoulutukselle

EU-rahoituksella luodaan hyvinvointia, vastataan globaaleihin haasteisiin sekä edistetään liikkuvuutta ja eurooppalaista yhtenäisyyttä. Kestävän kehityksen tavoitteet tulee huomioida EU-rahoituksen kriteereissä. Vain koulutuksen avulla ratkaisemme aikamme suuret haasteet, kuten ilmastonmuutoksen. Kansainvälistä liikkuvuutta edistävänä ohjelmana Erasmuksen rooli on avainasemassa eurooppalaisen ja kansainvälisen identiteetin syntymisessä jäsenmaiden opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa.

OSALLISUUS – Opiskelijat ja nuoret mukaan päätöksentekoon

Koulutuksen kehittämisen tulee olla opiskelijalähtöistä ja opiskelijavaikuttaminen on turvattava EU-tasolla. EU ei voi rakentaa kestävää ja oikeudenmukaista sukupolvipolitiikkaa ilman opiskelijoiden osaamista. Päätöksenteko tulee tuoda mahdollisimman lähelle nuoria ja opiskelijoita, joiden tulee saada osallistua päätöksentekoon ja valmisteluun.

www.koulutustaprkl.fi/eu

Lisätietoja:

Iiris Hynönen
SAMOKin puheenjohtaja
050 389 1000
[email protected]

Sanni Lehtinen
SYL:n puheenjohtaja
044 906 5007
[email protected]