Studentrörelsens huvudteman inför EU-valet klara: nu är det dags för utbildning, rörlighet och engagemang!

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) har offentliggjort sina gemensamma toppteman inför EU-valet i maj: utbildning, rörlighet och engagemang.

”Vår generation har växt upp i Europa, där fri rörlighet är en självklarhet och utbildning anses säkerställa jämställdhet. Så ska det även vara fortsättningsvis och följaktligen måste EU hållbart och långsiktigt satsa på utbildnings-, forsknings- och innovationspolitik. Dessutom, såsom på alla politiska nivåer, måste EU engagera sig i en ambitiös klimatpolitik”, säger SAMOK:s ordförande Iiris Hynönen. ”De unga vuxnas röstningsaktivitet ligger på en oroväckande låg nivå. I Storbritannien påvisade Brexit-omröstningen vad som i praktiken händer när äldre åldersgrupper med sin röst bestämmer om de ungas framtid. Nu är det dags att handla – använd er röst i valet för Europaparlamentet!” påpekar FSF:s ordförande Sanni Lehtinen.

På förhandsröstningens första dag onsdag 15.5 arrangerar SAMOK och FSF ett gemensamt EU-seminarium på Apollo Live Club i Helsingfors. På seminariet fördjupar man sig i Europeiska unionen och i EU-påverkan. Seminariet riktas till studerandekårernas och studentkårernas representanter. I slutet av seminariet ordnas en valpanel för riksdagspartiernas eurovalskandidater. Valpanelen som är öppen för alla arrangeras av yrkeshögskolornas studerandekårer i huvudstadsregionen. Panelen kan även följas på distans genom SAMOK:s Facebook-sidor.

UTBILDNING – Utbildningen har ett egenvärde

Utbildningens egenvärde säkerställer civilisationens och demokratins funktionalitet. Utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken ska vara konsekvent när det gäller beslutsfattande inom EU. Utbildningen ska granskas som en helhet och yrkesutbildningen bör återlämnas från sysselsättningskommissionärens portfölj till utbildningskommissionären. Europaparlamentets utbildnings- och kulturutskott innehar en nyckelposition i linjedragningen av utbildningspolitiken på EU-nivå och därför uppmuntrar vi att åtminstone en blivande finländsk europarlamentariker ansöker om medlemskap i utskottet.

RÖRLIGHET – Finansiering av högklassig och tillgänglig högskoleutbildning

EU-finansiering skapar välstånd, svarar på globala utmaningar samt främjar rörlighet och europeisk enighet. Målen för hållbar utveckling ska uppmärksammas i EU-finansieringens kriterier. Endast med hjälp av utbildning kan vi lösa vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringen. Programmet Erasmus, som främjar internationell rörlighet, spelar en nyckelroll i uppkomsten av europeisk och internationell identitet bland medlemsländernas studerande och unga.

ENGAGEMANG – Låt studerande och unga delta i beslutsfattandet

Utvecklingen av utbildningen ska vara studerandeinriktad och studerandepåverkan måste säkerställas på EU-nivå. EU kan inte bygga upp en hållbar och rättvis generationspolitik utan de studerandes kompetens. Beslutsfattandet måste föras så nära de unga och de studerande som möjligt och de måste få delta i beslutsfattandet och förberedandet.

Ytterligare information:

Iiris Hynönen
SAMOK:s ordförande
050 389 10 00
[email protected]

Sanni Lehtinen
FSF:s ordförande
044 906 50 07
[email protected]