23.10.2017 | Lausunnot

SAMOK lausui valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta – koulutus ja osaaminen keskiöön

SAMOK pitää tulevaisuusselontekoa erittäin hyvin ja perusteellisesti laadittuna. Tulevaisuuden skenaarioita työn muutoksesta ja murroksesta on käsitelty laajalti ja niiden vaikutuksia yhteiskunnan eri sektoreille on pohdittu ansiokkaasti.

Vaikkakin selonteon mukainen tulevaisuudenkuva vaatii laajalti erilaisia politiikkatoimia, SAMOK muistuttaa, että aivan keskeisinä toimenpiteinä on koulutus ja osaaminen, jolla pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin riittävillä resursseilla. Ei ole lainkaan varmaa, että nykymuodossaan koulutusjärjestelmämme olisi riittävän ketterä ja ennakoiva mahdollisesti nopeaankin muutokseen. SAMOK toivoo selonteon toista osaa laadittaessa kiinnitettävän erityistä huomiota juuri tähän.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa:
Lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta jaettu ymmärrys työn murroksesta

Linkin takaa löydät hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osan:
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa / Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lisätietoja:
Antti Hallia
[email protected]
puh. 050 389 1011