12.10.2017 | Lausunnot

SAMOK lausui valtion talousarvioesityksen asuntopolitiikkaan liittyvästä luvusta

SAMOK lausui valtion talousarvioesityksen asuntopoliittisesta luvusta (HE 106/2017; luku 35.20). Pidimme esitystä pitkälti varsin hyvänä, mutta kiinnitimme erityistä huomiota kolmeen seikkaan: valtion korkotukilainoihin, erityisryhmien investointiavustuksiin sekä opiskelijoiden asumistukimuutoksen aiheuttamiin muutoksiin asuntokysynnässä.

Valtion korkotukilainoihin vuodelle 2018 varattu summa oli mielestämme riittävä, mikäli varat käytetään ensisijaisesti pitkiin 40 vuoden korkotukilainoihin ja varoja myönnetään lyhyisiin korkotukilainoihin vain, mikäli pitkille ei ole kysyntää. Erityisryhmien investointiavustuksiin varattiin esityksessä 105 miljoonaa euroa, joka on pienempi kuin julkisen talouden suunnitelmaan 2018–2020 kirjattu 110 miljoonaa euroa. Huomautimme, että summa on riittävä, joskin olisi syytä pitäytyä julkisen talouden suunintelmaan kirjatussa suuremmassa summassa.

Huomautimme myös, että opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin syksyllä 2018 saattaa aiheuttaa asumistukimenojen kasvua. Siksi on entistä suurempi tarve rakentaa huokeita opiskelija-asuntoja, jotta asumistukimenoja saadaan karsittua.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa:
HE 106/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; Luku 35.20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

Lisätietoja:
Eero Löytömäki
[email protected]
puh. 050 389 1015