07.12.2021 | Lausunnot

SAMOK lausui Työllisyysrahaston tehtävien kehittämistä selvittäneiden selvityshenkilöiden ehdotuksista

Lausuntopalvelun kautta tulleessa lomakemuotoisessa lausuntopyynnossä kyseltiin mm, seuraavista ehdotetuista toimenpiteistä: Työyhteisöetuudesta, joka olisi uusi etuus jatkuvan oppimisen ja työkyvyn ylläpitämisen tukemiseksi työpaikoilla. Aikuiskoulutustuen rinnalle luotavasta laajennetusta etuusohjelmasta, joka tukisi erityistarpeessa olevien ryhmien kouluttautumista sekä aikuiskoulutustuen piiriin kuuluvien koulutuksien laajennuksesta ulkomaisissa oppilaitoksissa ulkomailla suoritettaviin opintoihin tai ulkomaisen oppilaitoksen Suomessa tarjoamiin opintoihin. SAMOK suhtautui esityksiin pääasiassa myönteisesti.

Lue koko lausunto täällä.

Lisätietoja:
Antti Hallia
yhteiskuntapolitiikan asiantuntija