24.11.2022 | Lausunnot

SAMOK lausui tarkastusvaliokunnalle Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksesta eduskunnalle 2022

SAMOK lausui tarkastusvirastolle Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksesta eduskunnalle 2022. SAMOKilta pyydettiin lausuntoa opintotukiuudistusten tulokselllisuuden arvioinnista.

SAMOK suhtautuu kriittisesti yksipuolisiin johtopäätöksiin opintotukiuudistusten onnistumisesta, jos tilannetta verrataan ainoastaan opintojen suorittamisaikaan. On enemmän kuin tärkeää hahmottaa arvioitaessa opiskelijoiden kokonaistilanne ja muun muassa suorituspaineiden vaikutus opiskelukykyyn ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

Opintotukea saavien opiskelijoiden merkittävin tulonlähde on ansiotulot. On kestämätöntä pakottaa opiskelijat töihin opintojen ohella heidän hyvinvointinsa kustannuksella. Opintorahan riittämätön taso pakottaa töihin myös ne opiskelijat, joilla ei siihen voimavarat oikeasti riittäisi.

Koko lausunto luettavissa tästä.

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]