24.05.2023 | Lausunnot

SAMOK lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

SAMOK lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. Sosiaaliturvakomitean välimietinnössä on esitetty komitean 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle. Yksi opiskelijoita koskeva keskeinen ehdotus on opintotuen kokonaisuudistus.

SAMOK esittää lausunnossa pettymyksensä esityksestä jättää opintotuki pois perusturvaetuuksien yhtenäistämisestä ja toivoo, että päätöstä harkittaisiin vielä uudemman kerran. Mikäli opintotuen kokonaisuudistus tullaan toteuttamaan, esittää SAMOK uudistamistyölle seuraavia vähimmäistoimenpiteitä:

 • Opintotuen tason nostaminen yhdenmukaiseksi muiden perusturvaetuuksien kanssa.
 • Opintotuen siirtäminen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudesta sosiaali- ja terveysministeriön
  alaisuuteen.
 • Opintotuen lainaosuuden kaventaminen
 • Opintotuen tukikuukausien lisääminen
 • Opintotuen opintopistesuoritusten vähimmäisvaatimuksen madaltaminen siten, että vaatimus lasketaan viidestä opintopisteestä neljään tukikuukautta kohden
 • Kotihoidon tukia ei huomioida opintotuen tulovalvonnassa
 • Opintotuen takaisinperintää kehitetään siten, että takaisinperitty opintotuki ei kuluta
  opintotukikuukausia

Koko lausunnon voit lukea lausuntopalvelu.fi kautta.

Lisätietoja:

Erica Alaluusua
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]