24.11.2022 | Lausunnot

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysministeriölle neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysministeriölle neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (338/2011) muuttamisesta. SAMOKin näkemyksen mukaan esitetyt muutokset ovat tarpeellisia ja kannatettavia, mutta muutamia seikkoja esityksestä nostettiin.

Muistutimme uusien hyvinvointialueiden ja oppilaitosten välisen yhteistyön merkityksestä etenkin kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin. Muuten esityksessä huomioidaan hyvin korkeakouluopiskelijoiden asema sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koko lausunto luettavissa tästä.

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]