09.06.2022 | Lausunnot

SAMOK lausui sivistysvaliokunnalle terveydenhuoltolain muuttamisesta

SAMOK lausui kirjallisesti sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista. SAMOK osallistui myös sivistysvaliokunnan kuulemiseen kyseisestä hallituksen esityksestä.

Kirjallisessa lausunnossa nostimme esiin koronapandemian vaikutukset terveydenhuoltoon, hoitotakuun muutoksen vaikutukset YTHS:ään sekä YTHS:n rahoitustilannetta. Kirjallinen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

Sivistysvaliokunnan kuuleminen

Sivistysvaliokunnan suullisessa kuulemisessa SAMOKin hyvinvointipolitiikan asiantuntija nosti esiin hallituksen esityksestä 3 kiitettävää asiaa ja 3 huolenaihetta.

3 hyvää asiaa hallituksen esityksestä:
– Tavoite oikea-aikaisesta hoitoon pääsystä on hyvä ja tärkeä
– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole unohtunut
– Lausuntokierroksen perusteella tiukentuvan hoitotakuun voimaantuloa kohtuullistettiin porrastamalla

3 huolenaihetta:
– Taloudellisten resurssien riittävyys (henkilöstön palkkaus, laadukas hoito, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen/ylläpitämisen työ, ennaltaehkäisevä työ)
– Vaikeudet saada henkilöstöä palkattua riittävästi
– Hoidon saatavuus hoidon keski- ja loppuvaiheessa, kun hoitotakuu ohjaa ainoastaan hoidon alkua

 

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 40 164 7992