05.10.2022 | Lausunnot

SAMOK lausui sivistysvaliokunnalle opintotukilain muuttamisesta

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta. Esityksen isoin kokonaisuus on esitys opiskelijan omien tulorajojen korottaminen 50 prosentilla. Lisäksi korotettaisiin liikaa maksetun tuen takaisinperinnässä käytettäviä euromääriä. SAMOK korosti kirjallisessa lausunnossaan sitä, että tulorajojen korotus ei ole tärkein vaan ainoastaan yksi opintotukijärjestelmän kehittämistoimenpide, joka kohdistuisi suhteellisen pieneen joukkoon opiskelijoita. Kirjallinen lausunto luettavissa kokonaan täältä.

SAMOK oli sivistysvaliokunnan kuultavana samasta lakiesityksestä. Kuulemistilaisuudessa kiitettiin hallituksen esityksestä ja tarkoituksesta mahdollistaa työssäkäynti aiempaa joustavammin opintojen ohella. Nostettiin kuitenkin kirjallisessa lausunnossakin ollutta huolta siitä, että lakiesitys kohdistuu pääasiassa hyvinvoiviin opiskelijoihin, joilla on voimavaroja käydä töissä opintojen ohella, kun iso osa opiskelijoista taistelee uupumusta vastaan päästäkseen edes kouluun.

Valiokunnan käsiteltävänä oli myös toimenpidealoite kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulon turvaamisesta. Tähän liittyen kiitimme valiokuntaa aiemmin käsitellyssä olleesta hallituksen esityksestä ulkomaalaislain muuttamiseksi, johon liittyvässä lausunnossaan valiokunta oli huomioinut SAMOKin esiin nostamia huomioita. Kansainvälisten opiskelijoiden toimeentuloon liittyy vahvasti muun muassa maahantulon varallisuusvaatimus sekä korkeakoulujen lukukausimaksut.

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 40 164 7992