25.09.2020 | Lausunnot

SAMOK lausui lakiluonnoksesta opintotukilain muuttamiseksi

Lakiluonnoksessa  esitetään opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseksi opintorahan määriä tarkistettavaksi vain, jos määrät nousevat indeksimuutoksen johdosta. Covid-19-epidemiasta johtuva opintojen aloittamisen estyminen ja opintojen viivästyminen ehdotetaan otettavaksi huomioon opintolainahyvityksen ehdoissa. Opintojen viivästyminen ehdotetaan huomioitavan myös opintolainavähennyksen ehdoissa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oleskeluoikeuden yhteydestä opintotukioikeuteen.

SAMOK piti lausunnossaan muutoin esityksiä hyvinä, mutta  covid-19-pandemian vaikutusten huomioimista opintolainahyvityksen ja -vähennyksen myöntämisessä riittämättömänä. Opiskelijan valmistumisajankohta oli esityksessä rajattu syksyyn 2020, mutta SAMOKin näkemyksen mukaan pandemialla on vaikutuksia ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemiseen pidemmällä aikavälillä ja tämä tulisi huomioida esityksessä.

Voit lukea koko lausunnon täältä.

Lisätietoja:
Antti Hallia