05.10.2017 | Lausunnot

SAMOK lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 – huomio ammattikorkeiden rahoituksen leikkaamisessa

SAMOK on lausunut hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 teemalla Korkeakouluopetus ja tutkimus (luku 29.40).

SAMOK keskittyy lausunnossa ammattikorkeakoulujen rahoitukseen liittyviin seikkoihin. Esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2018 on määrätty ammattikorkeakoulujen rahoitukseksi yhteensä 826 250 000 euroa, joka on noin 8 665 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa on esitetty.

Liitto on huolissaan koulutuksen laadun kehittymisestä ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulutuksen rahoituksesta on leikattu merkittävästi, viimeisen kuuden vuoden aikana noin viidennes rahoituksesta. Leikkausten lisäksi rahoituksen indeksi ei ole toteutunut vuodesta 2012.

Leikkausten vaikutukset näkyvät koulutuksen toteutuksessa opettajamäärän laskuna ja opetuksen laadun heikkenemisenä. Tavoite korkealaatuisesta, kansainvälisestä sekä vaikuttavasta koulutuksesta ei toteudu jos koulutukseen ei olla valmiita panostamaan rahallisesti.

Lisäksi liitto nostaa esille koulutuskorvaukset, joita ammattikorkeakoulut ainoana koulutuksen järjestäjänä joutuu edelleen maksamaan sote-alan harjoitteluista. SAMOKin näkemyksen mukaan nämä korvaukset (vuonna 2015 n. 7,5 milj. €) tulisi kompensoida ammattikorkeakouluille ja asia korjata sote-lainsäädännössä.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa:
HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Lisätietoja:
Anniina Sippola
[email protected]
puh. 050 389 1014