06.10.2023 | Lausunnot

SAMOK lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

SAMOK lausui Opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta. Esityksen muutokset kohdistuvat korkeakouluopiskelijoiden osalta opintotuen huoltajakorotuksen korottamiseen sekä opintolainan valtiontakauksen kasvattamiseen. SAMOK toteaa lausunnossaan huoltojakorotukseen kohdistuvan korotuksen perustelluksi, mutta muistuttaa hallituksen muiden esitysten vaikutuksista pienituloisten perheiden toimeentuloon.

SAMOK pitää opintotuen määrän kasvattamista hyvänä toimenpiteenä, mutta kritisoi hallituksen esitystä opintotuen lainapainotteisuuden lisäämisestä. Lausunnossa esitetään, että opintolainan valtiontakausta kasvatettaessa lainahyvityksen määrää nostetaan samassa suhteessa korotuksen kanssa ja opintolainan korkotuen tulorajaa nostetaan nykyisestä tasostaan. Lausunnossa korostetaan opintolainan takaisinmaksun epäsuhtaa, sillä korkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden tulotasossa on merkittävää vaihtelua.

Voit lukea lausunnon täältä.