03.11.2017 | Lausunnot

SAMOK lausui EU:n uudesta korkeakoulusuunnitelmasta sekä avoimen korkeakoulutuksen kehittämisestä

Komissio on valmitellut EU:lle uuden korkeakoulusuunnitelman josta myös Suomen hallitus lausuu.

Suunnitelman mukaan halutaan muun muassa tehostaa korkeakoulusta valmistuneiden työllistymisen seurantaa sekä osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja opinnoissa menestymisen edistämistä koulutuksessa. Lisäksi tavoitteena on lisätä erilaisen vapaaehtoistoiminnan opinnollistamista.

SAMOK pitää suunnitelmaa pääosin oikean suuntaisena.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa:
E 65/2017 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Lisätietoja
Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija
[email protected]
puh. 050 389 1014