26.09.2023 | Lausunnot

SAMOK lausui esityksestä laeiksi kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta. Lakiesityksessään hallitus esittää indeksijäädytyksiä vuosille 2024-2027 muun muassa opintorahaan, yleiseen asumistukeen, aikuiskoulutustuen perusosaan.

SAMOK esitti lausunnossaan huolen opiskelijoiden toimeentulosta ja muistuttaa hallitusta opintorahan alhaisesta tasosta, jolla on jo valmiiksi heikentävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin. Samaan aikaan liitto huomauttaa, että esitys on tehty ilman riittäviä vaikutusarviointeja.

Voit lukea koko lausunnon täältä.