02.01.2024 | Lausunnot

SAMOK lausui esityksestä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

SAMOK lausui esityksestä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta.

Lausunnossaan SAMOK keskittyi aikuiskoulutustuen lakkauttamiseen ja esitti huolensa muun muassa tuen lakkauttamisen vaikutuksista jatkuvaan oppimiseen sekä sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan. SAMOK näkee, ettei aikuiskoulutustukea tulisi lakkauttaa. Lausunnossa myös huomautetaan, että palkansaajien saama aikuiskoulutustuki kerätään työntekijöiltä ja työnantajilta. SAMOKin lausuntoon voi perehtyä tarkemmin täältä.