23.10.2017 | Lausunnot

SAMOK lausui asumistukilakiesityksen luonnoksesta – opiskelijoihin kohdennetut leikkaukset kohtuuttomia

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitysluonnoksessa esitetään otettavaksi käyttöön niin sanottu osa-asunnon normi, jolloin asunnon osaan tai alle 20 neliömetrin asuntoon voisi saada tukea enimmillään 80 prosenttia kuntaryhmän ja ruokakunnan koon mukaisista enimmäisasumismenoista.

Lakiluonnoksen mukaan muutosten tavoitteena on lisätä työnteon kannusteita ja hillitä vuokrien kehitystä. Lisäksi enimmäisasumismenoja korotettaisiin jatkossa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti nykyisen vuokraindeksin sijaan.

SAMOK pitää lausunnossaan kohtuuttomana nimenomaan opiskelijoille kohdennettuja leikkauksia asumistuessa. SAMOK ei myöskään usko esityksen täyttävän sille asetettuja tavoitteita ja pitää esityksen vaikutusarviointeja erittäin puutteellisina.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy linkin takaa:
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätietoja:
Antti Hallia
[email protected]
puh. 050 389 1011