20.02.2024 | Lausunnot, Uutiset

SAMOK lausui ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

SAMOK lausui ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista. Muutoksista eniten opiskelijoihin vaikuttavat seuraavat.

  • Rahoitusmalliin lisätään uusi indikaattori, joka jakaa rahaa uusien opiskelijoiden määrän mukaan. Tämän ensikertalaisuusindikaattorin osuus ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on tulevaisuudessa 3%
  • Korkeakoulut saavat vähemmän rahaa opiskelijan toisesta samantasoisesta tutkinnosta tällä hetkellä. Tämä määrää pienenee entisestään 0,7 painotuksesta 0,5:eden painotukseen eli korkeakoulu saa puolet siitä määrästä toisesta samantasoisesta tutkinnosta mitä se saisi ensimmäisestä.
  • Korkeakoulut saavat tavoiteajassa suoritetuista tutkinnoista enemmän rahaa. Nykyään se on 1,5 kertainen määrä ja sitä nostetaan 1,8 kertaiseksi.

SAMOK ei pidä rahoitusmalliin tehtyjä muutoksia tarkoituksenmukaisina ja pelkää niiden vaikuttavan negatiivisesti opiskelijoihin ja Suomen koulutuspolitiikkaan. Tämä kanta näkyy SAMOKin lausunnossa, joka löytyy kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta.

SAMOK analysoi rahoitusmallin muutoksia joulukuussa blogitekstissä, missä paneudutaan syvällisemmin miksi se on SAMOKista ongelmallinen. SAMOK jätti työryhmän esitykseen eriävän mielipiteen.