Lausunto terveydenhuoltolaista sekä kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

 Kategoria Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi ja sen opiskeluterveydenhuoltoa koskeva 17 § on pääpiirteissään oikean suuntainen. SAMOK pitää erittäin hyvänä, että moni tärkeä asia on otettu lakiesityksessä huomioon. SAMOKin lausunto keskittyy käsiteltävänä olevista laeista ainoastaan terveydenhuoltolain 17 pykälään, joka käsittelee opiskeluterveydenhuoltoa.

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä