09.05.2017 | Lausunnot

Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021

Ammattikorkeakoulujen rahoitus

SAMOK on pettynyt, että ammattikorkeakouluille ei kohdistettu lisärahoitusta samalla tavalla kuin muille oppilaitoksille. Lisärahoitus innovaatioseteleiden laajentamiseen on tervetullut lisä ja osaltaan vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä pk-yritysten kanssa. Rahoituksen osalta kyseessä on kuitenkin hyvin pieni lisä ja vaikutus ammattikorkeakouluihin onkin lähinnä toiminnallinen, ei rahoituksellinen.

Suomen Akatemialle ja Tekesille osoitettu lisärahoitus ei pääosin ole ammattikorkeakoulujen saavutettavissa. SAMOK kokeekin, että rahoitusta tulisi suunnata niin, että se on myös ammattikorkeakoulujen hyödynnettävissä, esimerkiksi osoittamalla lippulaivojen rahoitusta myös yrityslähtoiseen soveltavaan tutkimukseen.

SAMOK olisi toivonut ammattikorkeakoulujen vaikeaan rahoitustilanteeseen parannusta. Ammattikorkeakoulujen rahoitukseen on tällä ja edellisellä vaalikaudella tehty merkittäviä leikkauksia ja niiden vaikutukset näkyvät jo konkreettisesti koulutuksen toteutuksessa ja sen laadussa. Koska leikkauksiin ei nyt tullut mitään kompensaatiota, on todennäköistä, että vielä tulossa olevat leikkaukset aiheuttavat entistä pahempia ongelmia ammattikorkeakoulujen opetuksen laatuun. SAMOK toivoo että ammattikorkeakoulujen rahoitus huomioidaan vuoden 2017 syksyn lisätalousarviossa.

Opintotuen huoltajakorotus

SAMOK on ilahtunut jo vuosia ajamansa huoltajakorotuksen toteutumisesta. SAMOK kuitenkin muistuttaa, että nyt toteutuva korotus on alle puolet siitä tasosta, mikä vuonna 1992 lopetetun opintotuen lapsikorotuksen taso olisi nykyrahassa.  Opintotuen huoltajakorotuksesta huolimatta 1.8.2017 voimaan tulevien opintotuen sekä asumistuen muutosten takia perheellisten opiskelijoiden rahamuotoisen tuen taso laskee nykyisestä. Korkeakouluopiskelijoiden esittämä 100 euron tasoinen huoltajakorotus olisi pitänyt tason suunnilleen nykyisellään. Huoltajakorotusta ei tule myöskään laskea tuloksi yleistä asumistukea myönnettäessä kansaneläkkeen lapsikorotuksen tapaan.