06.04.2016 | Lausunnot

Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä hakumaksujen poistamisesta

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseksi laeiksi yliopistolain 8 § ja ammattikorkeakoululain 12 § muuttamisesta ja lausuu seuraavaa.

SAMOK kannattaa esitettyjä muutoksia. SAMOK kuitenkin huomauttaa, että hakumaksun käyttöönotto ja vain yhden vuoden jälkeen sen poistaminen ovat harmillinen esimerkki koulutuksen kehittämisen tempoilevuudesta. SAMOK vaatii että koulutukselle laaditaan pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jolla tällaisen toistuminen pystytään välttämään.