31.01.2014 | Lausunnot

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakoulujen yhteishausta
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi korkeakoulujen yhteishausta vastaa hyvin tähänastista valmistelua opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi. SAMOKilla on vain yksi huomautus luonnokseen liittyen.

Hakujärjestyksen vaihtaminen

Olemme aiemmissa lausunnoissamme korostaneet, että hakijan on voitava vaihtaa hakutoivejärjestystä vielä pitkään varsinaisen hakuajan päättymisen jälkeen. Olemme tyytyväisiä, että hakujärjestyksen vaihtamisen päättymispäivä jätetään opetus- ja kulttuuriministeriön päätettäväksi. Näin ministeriö voi pidentää tätä hakutoivejärjestyksen muuttamismahdollisuutta jos tämä muiden hakuihin liittyvien reunaehtojen puitteissa on mahdollista. SAMOK katsoo, että hakijan on pystyttävä joka tapauksessa muuttamaan hakujärjestystään hakuajan aikana. Tämän vuoksi ehdotammekin lauseen “Hakija voi muuttaa hakutoivejärjestystään opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan ajankohtaan saakka.” loppuun lisättäväksi: ”kuitenkin vähintään hakuajan päättymiseen saakka.”

Muilta osin SAMOKilla ei ole huomautettavaa.