06.04.2010 | Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ammattikorkeakoulut ovat nykyisen yhdenvertaisuuslainsäädännön piirissä, kuten oppilaitokset ja  työpaikat yleensäkin. Käytännössä opiskelu voi onnistua ihanteellisesti vain, jos elämän edellytykset ovat muuten kunnossa. Syrjintä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyssä saattaa  johtaa siihen, ettei opiskelu suju suunnitellusti. SAMOK pitää erittäin hyvänä, että syrjintäsuojaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että se koskisi yhtä lailla kaikkia syrjintäperusteita ja kaikkea julkista toimintaa.