28.04.2016 | Lausunnot

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta 2017 – 2020

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausui pyydettynä kunnioittaen seuraavaa:

Lausunnon keskeinen sisältö

  • Opintotukijärjestelmän uudistaminen leikkaamalla opintorahaa merkittävästi tulee pidentämään opintoaikoja ja vähentämään opintotuen käyttäjämääriä entisestään.
  • Opintolainaan otettava käyttöön 4 % korkokatto lainan määrän noustessa merkittävästi
  • Opintorahaa ei tule jatkossakaan laskea tuloksi asumislisää myönnettäessä
  • Perheellisten opiskelijoiden asemaa turvattava asumislisäuudistuksessa ottamalla käyttöön opintotuen huoltajakorotus
  • Korkeakouluille on taattava riittävät resurssit maahanmuuttajien koulutuspolkujen tukemiseen (ohjaus- ja neuvontapalvelut, aiemmin hankitus osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) sekä kotimaisten kielten kieli- ja kulttuuriopinnot
  • Korkeakoulujen digitalisaation edistämisessä on keskityttävä henkilöstön ja opiskelijoiden taitojen kehittämiseen.
  • Opintojen joustavoittaminen on tärkeää, henkilökunnan osaamisen parantaminen on siinäkin keskeisin keino.

Koko lausunto liitteenä (pdf) Lausunto julkisen talouden suunnitelma 2017-2020 SAMOK