Lausunto ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa koskevasta raportista

 Kategoria Lausunnot

SAMOK kiittää työryhmää hyvästä raportista ja hyvistä suosituksista. TKI-toiminta on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen toimintaa ja osittain sen avulla on varmistettavissa opetuksen ajantasaisuus ja työelämälähtöisyys. SAMOK pahoittelee sitä, että työryhmässä ei ole ollut opiskelijaedustajaa, sillä TKI-toiminta on enenevässä määrin tärkeää opiskelijoiden kannalta opetuksen integroituessa siihen. Samalla TKI-toiminta vaikuttaa merkittävästi opiskelijan osaamiseen ja työllistymismahdollisuuksiin. Onkin tärkeää, että ammattikorkeakoulut antavat opiskelijoiden osallistua nykyistä enemmän TKI-toiminnan kehittämiseen.

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä