22.10.2019 | Lausunnot

Lausuimme Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020—2023. Lausunnossa nostamme esille että tehdyillä koulutuspanostuksilla ei ole mahdollista lisätä opiskelijamäärää korkeakouluissa. Nostimme myös esille opintotuen matalan tason sekä YTHS:n rahoituksen. Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä.