26.09.2022 | Lausunnot

Lausuimme valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ammatilliseen koulutukseen liittyen

SAMOK lausui ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta koskien koulutuksen järjestäjän velvollisuutta antaa todistus arvosanan korottamisesta. 

Asetusluonnoksen mukaan  koulutuksen järjestäjä olisi jatkossa velvollinen antaa todistus korotetuista arvosanoista sekä uudelleen lasketusta keskiarvosta. Muutoksen tavoitteena on, että tutkintotodistukseen merkittyjen arvosanojen korottaminen voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa. 

SAMOK kannattaa lämpimästi esitettyä muutosta. Uudelleen laskettu keskiarvo on tärkeää todistusvalintaa korkeakouluvalinnoissa painottavan kehityksen näkökulmasta. Muutos lisää yhdenvertaisuutta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja lukio-opiskelijoiden välillä. 

Koko lausunnon voit lukea lausuntopalvelu.fi -sivustolta.