27.05.2024 | Lausunnot

Lausuimme valtion T&K-kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta

SAMOK näkee, että suunnitelmassa ja sen linjauksissa on tunnistettu olennaiset asiat. 2010-luvulla tehdyt rahoituksen leikkaukset vaikuttivat T&K-yhteistyön vähentymiseen ja nyt tavoitteena on saada yhteistyötä paremmaksi. Ratkaisuna tähän on korkeakoulut, mutta tavoitteen saavuttaminen vaatii rahoituksen suuntaamista myös koulutukseen. Ilman riittävää pohjaa koulutuksesta tutkimuksen teko ei ole mahdollista.

SAMOK on tyytyväinen, että suunnitelmassa nähdään tarve vahvistaa ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia toimia T&K-kumppanina alueensa elinkeinoelämälle. Tutkimuksen ja osaamisen tason nostaminen kuitenkin edellyttää myös riittävää perusrahoitusta korkeakouluille. Lisää osaajia voitaisiin saada lisäämällä tohtorikoulutus ammattikorkeakouluihin. Tämä toisi uudenlaista tohtoriosaamista, joka vastaa paremmin työelämän tarpeisiin.

Suunnitelmassa kuvataan, että TKI-politiikan tavoitteita tuetaan koulutuspoliittisilla toimilla, kuten nostamalla osaamistasoa yleisesti ja erityisesti korkeakoulutettujen osuutta nuorten ikäluokassa. SAMOK huomauttaa, ettei koulutustason nostaminen tarkoita automaattisesti osaamistason nousua. Koulutukseen on panostettava riittävin resurssein, jotta myös jatkossa korkeakouluista valmistuu osaavia henkilöitä. Kehittyneissä ja kehittyvissä maissa investoidaan vahvasti koulutukseen, koska osaaminen on keskeinen tekijä tuottavuuden kasvussa ja teknologisen kehityksen hyödyntämisessä. Osaajapula heikentää mahdollisuuksia tehdä TKI-toimintaa järjestelmän kaikissa osissa. Tuottavuuden kasvu ja innovaatioiden syntyminen vaativat osaavia ihmisiä oikeisiin tehtäviin. Lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä.