15.12.2017 | Lausunnot

Lausuimme valinnanvapauslaista – hyvä, että opiskeluterveydenhuolto on valinnanvapauden ulkopuolella

Valinnanvapauslaki laajentaisi terveydenhuoltopalveluiden käyttäjien oikeutta valita itselleen sopiva sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, palveluyksikkö ja ammattihenkilö. Näitä valintaoikeuksia on tarkoitus laajentaa 1.1.2020 alkaen. Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut ovat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

Itse valinnanvapauteen emme ottaneet kantaa, vaan keskityimme sen vaikutuksiin opiskeluterveydenhuollolle. Huomiomme erityisesti siihen, että opiskeluterveydenhuolto on rajattu valinnanvapauden ulkopuolelle. Pidimme tätä rajausta erinomaisena ratkaisuna. Aiemmin tehdyissä selvityksissä (esim. STM 2015:44) todetaan, että opiskeluterveydenhuollon erityisluonteen vuoksi on perusteltua, että korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotanto olisi valtakunnallista ja opiskeluterveydenhuoltoon erikoistunutta.

Opiskeluterveydenhuollon päätehtävä on opiskelukyvyn – eli opiskelijoiden työkyvyn – tukeminen. Tämä edellyttää paitsi opiskelijan kohtaamista, myös opiskeluympäristön riittävää tuntemusta. Opiskeluterveydenhuolto on kokonaisuus, johon kuuluu opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä sairauksien hoito. Mikäli opiskeluterveydenhuolto olisi valinnanvapauden piirissä, riskiksi muodostuisi se, että opiskelija ei silloin saisi hoitoa terveydenhuollon ammattihenkilöiltä, joilla on asiantuntemus nuoruuteen kehitysvaiheena sekä opiskeluun elämänvaiheena liittyvistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Hoitoa antavat työntekijät eivät tuntisi yksittäisen opiskelijan opiskelu- alan ja opiskelun terveysriskejä, joita ei siten voitaisi johdonmukaisella tavalla huomioida opiskelijan terveysongelman arvioinnissa ja hoidossa.

Lue lausunto kokonaisuudestaan täältä: lausunto-valinnanvapauslaki-joulukuu-2017-valmis-google-docs

Lisätietoja:

Eero Löytömäki, sosiaalipoliittinen asiantuntija
[email protected]
050 389 1015