10.05.2024 | Lausunnot

Lausuimme Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista

SAMOK lausui suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista. Lausunnon voit lukea kokonaisuudessaan lausuntopalveluiden sivulta

SAMOK pitää kiteytystä hyvänä ja kattavana. Erityisesti tiedon liikkuvuuteen ja palveluketjuihin liittyvät huomiot ovat osuvia.  Se, että suomi.fi tunnistetaan osaksi yhtieskunnan kriittistä infrastruktuuria edellyttää erityisesti vaikuttamista olennaisiin päätöksentekijöihin ja viestimistä kansalaisille suomi.fi-palveluista. Toivoisimme että suomi.fi -sateenvarjon alle yhdistettäisiin vielä nykyistä enemmän eri julkisten toimijoiden sähköisiä palveluja. Tämä vähentäisi päällekkäistä työtä ja sitä kautta tulisi säästöjä julkisille tahoille.

Suomi.fi:n tavoite edistää julkisen hallinnon yhteentoimivuutta Suomessa ja Euroopassa sekä se, että suomi.fi tukee kansalaisten ja yritysten sujuvaa asiointia ovat hyviä ja tärkeitä tavoitteita. Tiedonkulun edistäminen  eri julkisten tahojen välillä on erittäin tärkeää. Toisaalta valtuuttamisista pitää tehdä kansalaisille huomattavasti nykyistä yksinkertaisempaa.   

SAMOK ehdottaa, että strategian pohjalta laadittavaan toimintasuunnitelmaan kirjattaisiin seuraavat toimet: 1) On vaikutettava päättäjiin, jotta julkiset tahot ymmärtävät suomi.fi-palvelujen merkityksen paikkana, josta kansalaiset ja yhteisöt löytävät julkiset palvelut, 2) Ministeriöihin ja muihin julkisiin palveluihin yhteydenottaminen, jotta he keskittäisivät palvelunsa suomi.fi-sateenvarjon alle, 3) Valtuutuksista tulee tehdä nykyistä helpompia kansalaisille ja yhteisöille.