18.03.2024 | Lausunnot

Lausuimme STM:lle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

SAMOK lausui sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevasta lainsäädännöstä. SAMOKin lausunnossa keskitytään aikuiskoulutustuen lakkauttamiseen. Kokonaisuudessaan lausunnon voit lukea täältä

SAMOK näkee, ettei aikuiskoulutustukea tulisi lakkauttaa, vaan kannustaa tuen kehittämiseen. Aikuiskoulutustuki on jatkuvaa oppimista tukeva tukimuoto, joka on mahdollistanut opintojen suorittamisen jo työelämässä oleville. Hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä. SAMOK näkee lakkauttamisen lyhytnäköisenä toimenpiteenä asetettujen tavoitteiden valossa. 

Aikuiskoulutustukea on kuvattu toimimattomaksi, sillä opiskelijan koulutus- tai tulotason ei olla arvioitu nousevan.  SAMOK haluaa huomauttaa, että aikuiskoulutustukea voitaisiin lakkauttamisen sijaan kehittää siten, että työssäoloehtoa muutetaan. 

SAMOK on huolissaan työllisten mahdollisuudesta päivittää osaamistaan tulevaisuudessa. Elinikäisen oppimisen turvaaminen on erityisen tärkeää tarkasteltaessa väestörakenteen muutosta pitkällä aikavälillä. Ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavien määrä tulee vähentymään huomattavasti tulevaisuudessa, ja osaajapulaan vastaamiseksi väestön uudelleenkouluttautuminen on kantokyvyn kannalta välttämätöntä. SAMOK pitää tuen lakkauttamista tästä näkökulmasta merkittävänä harppauksena taaksepäin.

SAMOK kantaa huolta opiskelijoiden velkaantumisen kasvamisesta. Elokuusta 2024 eteenpäin opiskelijalle myönnettävää opintolainan valtiontakausta korotetaan 200 eurolla siten, että opintolainaa on mahdollista saada 800 euroa tukikuukautta kohden. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden mediaanilainan voidaan siis olettaa nousevan.  SAMOK ei pidä lainataakan kasvattamista kestävänä toimenpiteenä, ja suhtautuu kriittisesti ajatukseen lisätä velkaantumista kasvattavia elementtejä osaksi jatkuvaan oppimiseen kohdistuvia tukia. Jatkuvaan oppimiseen hyödynnettävä opintolaina toimisi investointina vain osalle sen käyttäjistä. 

SAMOK näkee, ettei jatkuvan oppimisen tule olla pelkästään koulutus- tai tulotasoa nostavaa, vaan mahdollisuudella kouluttautua on myös huomattavia vaikutuksia käyttäjän työkyvylle. Vaikka aikuiskoulutustuen ainoa hyöty olisi alan vaihtaminen ristiin eri työntekijäryhmien välillä, on tällaisella mahdollisuudella pitkäaikaisia hyvinvointivaikutuksia.