09.06.2022 | Lausunnot

Lausuimme sosiaali- ja terveysministeriölle mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevasta lainsäädännöstä

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysministeriölle mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

SAMOK pitää lakimuutoksen tavoitteita hyvinä. Pitkällä tähtäimellä mielenterveys- ja päihdehuollon jatkuvuus, palveluiden monimuotoisuus ja kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin huomioiminen vaikuttavat positiivisesti ihmisten toimintakykyyn ja mahdollisuuteen elää aktiivisena kansalaisena.

Vaikka SAMOK pitää tavoitetta hyvänä, lausuimme huolestamme korkeakouluopiskelijoiden näkymättömyydestä hallituksen esityksessä. Nostimme esiin myös huolta mielenterveyspalveluiden kasvaneesta ja yhä kasvavasta tarpeesta sekä sen aiheuttamasta huolesta henkilöstön riittävyyteen liittyen.

SAMOKin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa lausuntopalvelussa.

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 40 164 7992