22.06.2023 | Lausunnot

Lausuimme sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen (SOTEKO) loppuraportin esityksistä

SAMOK näkee loppuraportin ehdotukset suurimmaksi osaksi kannatettavina. Hyviä linjauksia raportissa oli esimerkiksi alan arvostuksen lisäämiseksi sekä sukupuolisegregaation purkamiseen liittyen. Lisäksi kansainvälisiin opiskelijoihin liittyviä kielilinjauksia esimerkiksi harjoittelussa oli raportissa käsitelty hyvin. Harjoitteluun liittyviä hyviä linjauksia oli raportissa useita, SAMOK toivoi lausunnossa näihin vielä lisää kunnianhimoa, esimerkiksi kaikkien harjoitteluiden palkallisuuden suhteen. Lisäksi raportissa oli mm. ehdotus psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuudesta, jota SAMOK kannattaa lämpimästi. 

Vastustamme raportissa esitettyä ensikertalaisuuskiintiöiden nostamista. Lausunnossa esitetään muutoksia niin kutsuttujen kaksoistutkintojen koulutusrakenteeseen (sairaanhoitaja-kätilö, sairaanhoitaja-terveydenhoitaja, sairaanhoitaja-ensihoitaja). Muutokset koskevat näiden tutkintojen tekemistä erikseen säännellyiksi tutkinnoiksi, jotka voisi suorittaa sairaanhoitaja-tutkinnon jälkeen tai sen kanssa rinnakkain. Nostimme kuinka tärkeätä tällaisessa muutoksessa on varmistaa ettei erikoistuminen jää pintapuoliseksi ja sosiaali-ja terveysalan ammattilaisten korkea osaaminen säilyy.

SAMOKin lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea täältä.