18.03.2022 | Lausunnot

Lausuimme sisäministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausuimme sisäministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta.

SAMOK pitää esitystä ja sen tavoitteita kannatettavina ja hyvinä. Ulkomaalaislakiin ehdotettujen muutosten myötä pitkäaikainen viisumi voitaisiin myöntää opiskelijoille, tutkijoille ja heidän perheenjäsenilleen. SAMOK on aiemmin lausunut kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottamisesta pitkäaikaisen viisumin piiriin, joten olemme yleisesti tyytyväisiä ehdotuksen lopputulokseen. Pitkäaikainen viisumi mahdollistaa Suomeen tulemisen välittömästi oleskeluluvan myöntämisen jälkeen, sen sijaan että henkilö odottaisi oleskelulupakortin toimitusta ulkomailla. 

Huomioina nostimme kuitenkin esiin, että ehdosta hakea pitkäaikaista viisumia samanaikaisesti oleskeluluvan hakemisen kanssa tulee viestiä ja ohjeistaa hakijaa selkeästi. Lisäksi on varmistettava että edustuston tai ulkoisen palveluntarjoajan käyntiaikoja henkilöllisyyden tarkistamiseksi ja biometristen tunnisteiden ottamiseksi oleskelulupaa varten on tarjolla hyvin nopealla aikataululla, jotta käytännön haasteet eivät vesitä lupauksia nopeasta oleskelulupaprosessista. Ilmaisimme myös huolemme siitä, ettei käsittelymaksun tulisi määräytyä opiskelijan kannalta liian suureksi summaksi, sillä opiskelijan taloudellinen tilanne on usein merkittävästi tiukempi kuin esimerkiksi työelämässä olevan yksilön.

Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja:
Roosa Veijola
Eurooppapolitiikan asiantuntija
[email protected]