14.09.2022 | Lausunnot

Lausuimme opiskelijoiden opiskelija-aterioiden enimmäishinnan korottamisesta

SAMOK lausui ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ateriatukeen oikeuttavan lounaan enimmäishintaa ehdotetaan korotettavaksi 0,50 eurolla alan kustannuskehityksen perusteella. Tällöin aterian enimmäishinnaksi tulee 5,50 euroa. Enimmäishinnan korottaminen on perusteltua siksi, että sillä turvataan ravintoloiden toimintaedellytyksiä ja ruokapalvelun jatkuvuutta. Tarkoitus on myös, että opiskelija-aterian taso vastaisi ruokailusuosituksessa määriteltyä tasoa.

SAMOK toteaa lausunnossaan, että opiskelija-aterian enimmäishinnan nostaminen ilman ateriatuen nostoa samaan aikaan on opiskelijoiden kannalta kestämätön toimenpide. SAMOK haluaa muistuttaa, että ateriatuki kohdentuu nimenomaan päätoimisesti opiskeleville. SAMOK haluaakin kiinnittää ministeriön huomion opiskelija-aterian enimmäishinnan ja ateriatuen määrän välisen epäsuhdan ratkaisemiseksi pysyvästi.

SAMOKin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisätietoja:
Antti Hallia
Yhteiskuntapolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 50 389 1011