02.06.2021 | Lausunnot

Lausuimme opintotukilain muutoksesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle opintotukilain muuttamisesta asiantutijakuulemiseen 21.5.2021. Covid-19-epidemia ja siitä aiheutuvat vaikutukset opiskeluedellytyksissä ehdotetaan otettavaksi huomioon opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamiseen käytetyn ajan laskennassa ja opintojen viivästyessä. Esityksessä ehdotetaan, että opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen, vaikka hänen tutkinnon suorittamiseen käyttämänsä aika on yhden lukuvuoden laissa säädettyä pidempi, jos hän on vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka perusteella ratkaistaan oikeus opintolainahyvitykseen ja hän osoittaa opintojensa viivästyneen, koska hän ei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja säädetyssä ajassa covid-19-epidemiaan liittyvästä syystä. SAMOK ilmaisi olevansa tyytyväinen lakiesitykseen.

Lue koko lausunto täällä.

Lisätietoja:
Antti Hallia
työelämäpolitiikan asiantuntija