06.04.2020 | Lausunnot

Lausuimme opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

Asetuksella säädetään opiskelija-aterian enimmäishinnasta. SAMOK pitää asetusluonnosta pääasiallisesti hyvänä ja tehtyjä muutoksia perusteltuina. SAMOK ei kuitenkaan näe hyvänä luonnoksessa esitettyä opiskelijalounaan opiskelijoilta perittävän enimmäishinnan korotusta esitetyssä muodossa. Opiskelija-aterian enimmäishinnan nostaminen ilman ateriantuen nostoa vastaavalla summalla on opiskelijoiden kannalta kestämätön toimenpide. SAMOK haluaa muistuttaa, että ateriatuki kohdentuu nimenomaan säännöllisesti opintojaan harjoittaviin opiskelijoihin. SAMOK haluaakin kiinnittää ministeriön huomion opiskelija-aterian enimmäishinnan ja ateriatuen määrän välisen ongelman ratkaisemiseksi pysyvästi. Koko lausunto luettavissa täältä.