04.11.2019 | Lausunnot

Lausuimme luonnoksesta Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023

Lausuimme luonnoksesta Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2020-2023. Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma (eli tuttavallisemmin VANUPO) on hallituksen nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

Lausunnossa näimme ongelmallisena sen, että ohjelman sisältö ja pääteemat eivät vastaa hallitusohjelman linjauksia, joiden mukaan ohjelman pääteemaksi otetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Nyt valitut teemat ja toimenpiteet ovat hyviä, mutta toivomme, että ohjelma keskittyisi hallitusohjelmassa määriteltyihin teemoihin. Pidämme oleellisena myös, että ohjelmassa huomioitaisiin Ohjaamojen ja niiden kansallisen koordinaation vakiinnuttaminen, nuorten mielenterveyden edistäminen ja sen varmistaminen, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Toivoimme myös, että yhdenvertaisuus olisi koko ohjelman läpileikkaava teema. Koko lausunto on luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Hannele Kirveskoski 
hyvinvointipolitiikan asiantuntija
[email protected]
0503891015