23.09.2022 | Lausunnot

Lausuimme luonnoksesta hallituksen esitykseksi sote-lakien muuttamisesta yliopistollisen sairaalan tehtäviin liittyen

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sairaalan tehtävät). 

Luonnoksessa järjestämislakiin ehdotetaan säännöksiä, joilla täsmennetään ja vahvistetaan yliopistollisen sairaalan nykyisiä tehtäviä ja vastuuta erikoissairaanhoidon palveluissa sekä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvissä tehtävissä. Lisäksi ehdotetaan lisäyksiä erikoissairaanhoitolaissa olevista säännöksistä sivuviroista ja -toimista yliopistollisessa sairaalassa ja vastaavien säännöksien kumoamista erikoissairaanhoitolaista. Terveydenhuoltolain säännökseen esitetään myös muutosta terveydenhuoltolain säännökseen koskien muulle terveydenhuollon toimintayksikölle kuin yliopistolliselle sairaalalle maksettavasta korvauksesta. Luonnoksessa olevan esityksen tavoitteena on säätää nykytilaa selkeämmin yliopistollisten sairaaloiden nykyisistä tehtävistä sekä tehtävästä yhteistyöstä. 

SAMOK näki järjestämislakiin lisättävät säännökset hyvinä ja kannatettavina. Katsoimme kuitenkin luonnoksen painottuvan yliopisto-opetukseen ja että lausunnosta puhutaan hyvin vähän ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. SAMOK toi esille, että sosiaali- ja terveysalojen ammattikorkeakoulututkintoihin liittyy pakollisia harjoitteluja samalla tavoin kuin yliopistotutkintoihin ja että sairaaloissa järjestetään merkitttävissä määrin opetusta terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoille. Lisäksi SAMOK muistutti, että puhuttaessa valtion korvauksista harjoitteluista, tulisi ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvien harjoitteluiden korvauksista säätää vastaavalla tavalla kuin yliopistotutkintoihin liittyvistä korvauksista. 

SAMOKin lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa lausuntopalvelut.fi.