28.05.2024 | Lausunnot

Lausuimme lakimuutoksesta kv-opiskelijoiden lukukausimaksuihin liittyen

SAMOK lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Kokonaisuudessaan lausunnon voit lukea täältä

Esitettyjen lakimuutosten vaikutukset Suomen houkuttelevuuteen opiskelijamaana ovat huolestuttavia, ja SAMOK haluaa muistuttaa lukuvuosimaksujen korotuksen olevan myös arvokysymys. Jo nykyisillä lukuvuosimaksuilla Suomessa opiskelu on rajattu niille, joilla on maksukykyä, ja lukuvuosimaksujen täyskatteellistaminen kiristää tätä kehitystä.

SAMOK vastustaa lukuvuosimaksujen täyskatteellistamista. Lukuvuosimaksut rajaavat ulos osan opiskelijoista maksukykynsä perusteella, ja niiden korottaminen rajoittaa entisestään Suomeen hakeutuvien opiskelijoiden määrää. Lisäksi maksujen korottaminen on ristiriidassa niin hallitusohjelman kuin Koulutus-ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta 2035:n tavoitteiden kanssa. SAMOK on huolissaan, että täyskatteellistamisella Suomi hinnoittelee itsensä ulos potentiaalisena opiskelumaana kansainvälisille hakijoille. Verrokkimaita edullisemmat lukuvuosimaksut voisivat olla Suomen kilpailuetu. 

SAMOK kiittää lukuvuosikohtaisuuden poistamisesta maksuista, jos opiskelija on jo maksanut koulutuksen kustannukset. Tämä lisää opiskelijan joustavia mahdollisuuksia esimerkiksi työllistymisen  tai muuten maahan integroitumisen suhteen. Lakiesityksen perusteluissa mainitaan tavoite saada lisää rahaa korkeakoulujen käyttöön, ilman että se vaikuttaa korkeakoulujen perusrahoituksen määrään. Tavoitteen valossa on kummallista, että Orpon hallitusohjelmassa on kirjattu, että korkeakoulujen valtionrahoituksesta leikataan lukuvuosimaksuja vastaava summa. 

SAMOK ymmärtää vaikeuden hakemusten käsittelyssä, mutta vastustamme hakemusmaksun käyttöönottoa ratkaisuna siihen. Käsittelymaksun tulisi olla mahdollisimman pieni ja jos sen päämäärällisenä tarkoituksena on vähentää hallinnollista työtä, niin SAMOK näkee perusteltuna, että sisäänpäässeille opiskelijoille palautettaisiin tämä maksu.

SAMOK kyseenalaistaa lukuvuosimaksujen kiertämisten laajuuden ja kokee hallituksen esityksen muutokset siihen ylimitoitettuina ja mahdollisesti haitallisina. Muistutamme työllistymisen sekä avioitumisen tai perheen perustamisen olevan yksi suurimmista pitovoimatekijöistä kansainvälisille opiskelijoille jäädä Suomeen. 

Kiitämme tarpeellisesta muutoksesta, jossa tilapäistä suojelua saavat eivät ole jatkossa lukuvuosimaksuvelvollisia. Lisäksi näemme hallituksen esitykset tilauskoulutuksen muutoksista positiivisina. Uskomme näiden muutosten parantavan opiskelijoiden oikeusturvaa, joka on vaarantunut useissa tapauksissa viime vuosien aikana.