08.04.2020 | Lausunnot

Lausuimme koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lausuimme Valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Esityksen tavoitteena on osaltaan hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä. Asetuksen sisältö on pitkälti sama kuin aiemmin annettu asetus mutta sen voimassaoloa jatketaan 13.5. asti. Asetuksen voimassaoloaikana kaikissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opetus ja ohjaus järjestetään lähiopetuksen sijaan mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla ei ole asetuksen voimassaoloaikana velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot tavoitteellisessa suorittamisajassa.

Nostimme lausunnossa esille huolemme opiskelijoiden jaksamisesta ja riittävistä tuki- ja ohjauspalveluista poikkeutilanteessa sekä hoitoalan opiskelijoiden jaksamisen. Toimme esille myös huolemme ammattikorkeakoulujen resurssien riittävyydestä kulujen noustua esimerkiksi etäopetukseen siirtymisen vuoksi ja tulojen laskettua liiketoiminnan pysähdyttyä.

Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja:
Anniina Sippola