04.11.2022 | Lausunnot

Lausuimme jatkuvan oppimisen strategian luonnoksesta

Kuluvalla hallituskaudella toteutetaan jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus. Uudistuksen aikana on laadittu jatkuvan oppimisen visio, jonka pohjalta on asetettu jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteet. Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian teemat on valmisteltu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa.  SAMOK on ollut mukana jatkuvan oppimisen strategian työryhmässä ja päässyt vaikuttamaan strategian sisältöön jo varhaisessa vaiheessa. 

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian tavoitteena on kirkastaa korkeakoulujen roolia jatkuvassa oppimisessa. Lähtökohtana on korkeakoulujen ja sidosryhmien yhdessä jakama jatkuvan oppimisen yhteiskunnallisen tarpeen, muutosvoimien ja tämänhetkisen tarjonnan tilannekuva sekä niistä nousevat kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. 

SAMOK pitää jatkuvan oppimisen strategian luonnoksen kokonaisuutta hyvänä, mutta tuo esille lausunnossaan muutaman huomion ja muutosesityksen. Luvussa 1 käsitellään korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa nyt. Opiskelijaliikkuvuudesta puhuttaessa SAMOK huomauttaa, että opiskelijaliikkuvuus on ollut laskussa jo ennen COVID-19 pandemiaa. 

SAMOK kiinnitti huomiota kansainvälisiin opiskelijoihin liittyvistä maininnoista. Luvun 1 johtopäätöksissä sanotaan kansainvälisille markkinoille suunnattujen polku- ja väyläopintojen, myös maksullisten sellaisten, olevan korkeakoulujen kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin ja koulutusviennin uusia avauksia. Tavoitetilaa kuvatessa luonnoksessa taas sanotaan jatkuvan oppimisen olevan portti kansainvälisille opiskelijoille korkeakouluun. SAMOK painottaa, ettei kannata maksullisten väylien lisäämistä. Lisäksi SAMOK muistuttaa, että kansainvälisiä opiskelijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti eikä jatkuva oppiminen voi olla portti korkeakouluun, vaan kaikilla tulee olla samat, maksuttomat mahdollisuudet korkeakoulutukseen opiskelijavalintojen kautta.  

Avoimesta väylästä puhuttaessa SAMOK huomauttaa, ettei kaikilla ole mahdollisuutta avoimen opintoihin sen maksullisuuden vuoksi. Avaintulosmittareihin SAMOK toivoo huomioitavan sen, että osa opiskelijoista opiskelee avoimessa korkeakoulussa, muttei hae tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Tämän vuoksi voisi olla hyvä tarkastella myös sitä, kuinka paljon avoimen korkeakoulun opintoja tutkinto-opiskelijalla on, vaikkei opintoja olisi aloitettu avoimen väylän kautta. 

Koko lausunnon voit lukea lausuntopalvelu.fi kautta.