24.05.2024 | Lausunnot

Lausuimme jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosasta

SAMOKilla ei ole huomautettavaa käsitteiden määrittelyyn. Kaikki oleellinen on otettu huomioon sanastossa olevien käsitteiden osalta. Käsitteiden sisällön kuvaaminen sekä termien ruotsin- ja englanninkieliset vastineet tullee hyödyttämään laajemmin jatkuvan oppimisen parissa työskenteleviä. Lausuntoon voit tutustua lausuntopalveluiden sivuilla