22.10.2019 | Lausunnot

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Lausunnossa kiitimme koulutusleikkausten päättymisestä mutta toimme esille että esitetyllä rahoituksella ei voida laajentaa koulutukseen osallistujien määrää. Kiitimme myös opintotuen sitomisesta indeksiin mutta huomautimme, että leikkausten jälkeen tuen taso on hyvin matala. Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä.

Lähetimme myös eduskunnan Sivistys- ja tiedejaostolle hyvin saman sisältöisen lausunnon.