17.08.2022 | Lausunnot

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevasta lainsäädännöstä

SAMOK lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevasta lainsäädännöstä.

Esityksen tavoitteena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta. Esityksen tarkoituksena on myös sujuvoittaa työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyprosessia ja turvata työttömyysturva-asioiden viivytyksetöntä käsittelyä.

SAMOK piti lausunnossaan valitettavana, että ylemmät ammattikorkeakoulututkinnojen opiskelua ei rajattu työttömyysturvavaikutuksen ulkopuolelle. Sen sijaan ilahduttavaa oli, että korona-aikana voimassa ollut väliaikainen säädös työsuhteen aikana aloitettujen opintojen rajaamisesta työttömyysturvavaikutuksen ulkopuolelle lomautus tai irtisanomistilanteessa vakinaistetaan työttömyysturvalainsäädäntöön.

SAMOKin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa lausuntopalvelussa.

Lisätietoja:
Antti Hallia
Yhteiskuntapolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 50 389 1011