17.08.2022 | Lausunnot

Lausuimme ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

SAMOK lausui ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla. Samalla korotettaisiin vastaavasti myös liikaa maksetun tuen takaisinperinnässä käytettäviä euromääriä. Tulorajojen korottaminen edistäisi opiskelijoiden mahdollisuutta työskennellä opintojen ohessa nykyistä enemmän ilman, että se vaikuttaa opintotukeen vähentävästi. Tavoitteena on parantaa nuorten työllisyyden edellytyksiä ja opiskelijoiden toimeentuloedellytyksiä.

SAMOK piti lausunnossaan  tulorajojen nostamista hyvänä ja myös välttämättömänä toimenpiteenä opintotukijärjestelmän kehittämisen kannalta. SAMOK kuitenkin muistutti, että tulorajojen korotus ei ole kuitenkaan tärkein, vaan ainoastaan yksi toimenpide, joilla palautetaan opiskelijoiden taloudellista asemaa edes ennalleen. Pelkkä tulorajojen nostaminen parantaa ainoastaan suhteellisen pienen opiskelijajoukon asemaa. Opintorahan palauttaminen entiselle realitasolleen kohdentaisi tukea sitä eniten tarvitseville.

SAMOKin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisätietoja:
Antti Hallia
Yhteiskuntapolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 50 389 1011