07.04.2020 | Lausunnot

Lausuimme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hoitajamitoituksesta

Lausuimme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 4/2020), eli niin sanotusta hoitajamitoituksesta.

Kokonaisuutena pidämme hallituksen esitystä positiivisena hoitoalan työntekijöiden ja opiskelijoiden jaksamisen näkökulmasta. Toteutuessaan uudistus todennäköisesti vapauttaa aikaa hoitotyön tekemiselle, vähentää työssä koettua stressiä ja hoitohenkilökunnan siirtymiä pois sosiaali- ja terveysalan töistä. Riittävillä henkilöstöresursseilla voidaan huolehtia opiskelijoiden harjoittelujen aikaisesta laadukkaasta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, joka taas edistää oppimista sekä alaan sitoutumista jo opiskeluaikana.

Haluamme painottaa, että työntekijöiden määrän lisäksi on tärkeää varmistaa hyvä johtaminen ja toimivat työskentelykäytänteet alalla. Myös työntekijöiden mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan ja kouluttautua ovat keskeisessä roolissa työssäjaksamisen ja -viihtymisen kannalta.  Koko lausunnon voit lukea täältä.

Lisätietoja:

Hannele Kirveskoski
hyvinvointipolitiikan asiantuntija
[email protected]
050 389 1015