02.06.2021 | Lausunnot

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle jatkuvan oppimisen keskuksesta

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle laista Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesksi asiantuntijakuulemiseen 18.5.2021. Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka toimisi Opetushallituksen yhteydessä erillisyksikkönä. Palvelukeskuksen tehtävinä olisi työikäiselle väestölle suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ohjaus ja koordinointi, työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointi, koulutustarjonnan rahoittaminen ja alueellisten palveluverkostojen tuki sekä eri sektoreilla tarjottavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden ja hakevan toiminnan kehittäminen työikäiselle väestölle. SAMOK pitää lausunnossaa kannatettavana jatkuvan oppimiseen ja työllisyyteen liittyvän koordinoinnin ja kehittämisen keskittämistä jatkossa yhdelle toimijalle, mutta on toisaalta huolissaan keskuksen riittävästä resurssoinnista ja siitä, että esitetystä hallintomallista puuttuu koulutuksen järjestäjien edustaja.

Lue koko lausunto täällä.

Lisätietoja:
Antti Hallia
työelämäpolitiikan asiantuntija