29.04.2020 | Lausunnot

Lausuimme eduskunnan sisvistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 (VNS 1/2020 vp).

Kiinnitimme lausunnossamme huomiota ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ja korona-tilanteen luomiin lisäpaineisiin. Muistutimme päättäjiä ateriatuen korottamisen tarpeesta ja YTHS:n resurssitarpeen seuraamisesta. Lisäksi huomiomme kohteena oli oppivelvollisuusiän pidentäminen sekä jatkuva oppiminen.Koko lausunnon voit lukea täältä.